Crane Silhouette Stakes, 1 dz
Crane Silhouette Stakes, 1 dz
Crane Silhouette Stakes, 1 dz
Crane Silhouette Stakes, 1 dz